15A/125V一位翘板开关

2019/11/7 18:30:48

产品名称:15A/125V一位翘板开关


产品概述:1:本产品是美标一位拨动式开关。  2:商业、家用照明设施用产品    

产品特点:1.接触性良好一接触点复合银层设计,减少接触电阻,降低温升。 2:超高的抗冲击性及热稳定性—上盖底壳采用优质聚碳酸酯。                 3:耐化学腐蚀—耐指纹镀锌安装支架。                                     4:机械寿命—开关往复2万次,无明显不良。      

引用标准及规范:UL20

规格参数:胶壳防火等级:UL94-V2工作温度:-20℃~60℃

储存条件:储存环境温度:5-45℃,相对温度在:80%以下,周围空气中无酸.碱等腐蚀气体的仓库中